REFERENCES

We are proud to be the provider of multiple services on many exciting projects.

Some of them are shown in this reference page.

2012-2015

Planner / executive

We have performed several assignments for Yarapraxiar within the engineering and programming, including tank plant for handling carbon dioxide and odorization plant.

2008-2015

Planner / executive

We have performed several assignments for Statsbygg within the engineering and programming, including SD plant KNX with data exchange, as well as various other projects.

2010

Planner / executive

We have designed and programmed functions for solitary confinement center to Ullevål KIS center that handles airborne infection and quarantine situations.

2010-2012

Consultant Electrical Engineer

We have conducted several assignments for Engineering Per Rasmussen AS and acted as Consultant Electrical Engineer (RIE). The missions have included functional descriptions for KNX and top-system, designed and modeled in Autocad and Revit.

2012-2015

Distributor

We are agent for BIOQUELL UK in Norway. We have delivered and installed equipment at Ullevål hospital, UIB, NTNU, the Norwegian Radium Hospital and Pharmaq. Service assignments are part of the deliveries.

2005-2008

Project leader / electro

We were project leader for electrical installations in scene areas in the Norwegian Opera & Ballet.

2004-2005

Electrical installation

We upgraded Netcom’s electrical installation and surveillance system in relation to the supporting systems of its centrals in several large cities like Oslo, Bergen, Trondheim and Tønsberg.

See complete list

År Kunde Oppdrag Posisjon
2012 YaraPraxair Programmering av PLS / HMI / Top-systemer. Prosjekterende/utførende
2010   Ullevål sykehus Utvidelse av eksisterende anlegg med nytt betjeningspanel, samt programmering av utvidede funksjoner. Datautveksling til top-system HVAC. Prosjekterende/utførende
2009 Statsbygg På Den Norske Opera&Ballett har vi levert flere installasjoner som blant annet: Programmering av PLS / HMI / Top-systemer. Forprosjektering av integrasjon / kommunikasjon mot tredje parts systemer som KNX via OPC. Flere tilleggsfunksjoner og utvidelser på top-system KNX via OPC. Energioppfølging. Programmering av top-system (WinCC) med integrasjon mot KNX/EIB via OPC. Varme / kjøling / lys. Prosjekterende/utførende
2015 Ageco Holding AS                Visuell el-kontroll i enebolig Øvre Blaker i Sørum. Utarbeidelse av sjekklister. Opplæring av personell for videre visuelle kontroller i eneboliger. Installasjonsinspektør
2010 – 2014 Ingeniør Per Rasmussen AS Funksjonsbeskrivelser for KNX og top-system for prosjekt Høgskolen i Oslo, ny sykepleieskole. Modellering og prosjektering av elektroinstallasjon for prosjekt Martina Hansen, kunstmuseum på Tjuvholmen, T3 Ny Terminal Flesland flyplass. Prosjektmedarbeider/RIE
2010 – 2014 Ullevål sykehus   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Ullevål sykehus og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 UIB   Bioquell Leveranse av HPV enheter til UIB og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 NTNU   Bioquell Leveranse av HPV enheter til NTNU og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 Radiumhospitalet   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Radiumhospitalet og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 Pharmaq   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Pharmaq og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2008 Siemens installasjon AS Prosjektering og programmering av bryterstyring for hovedtavle med betjening fra touchpanel på Den Norske Opera&Ballett i Bjørvika. Prosjekterende/utførende
2007-2008 Siemens installasjon AS Oppfølging av installasjoner i Den Norske Opera&Ballett. Spesielt i Front of House dvs. sone 1 som omhandler blant annet teatertekniske installasjoner. Prosjektleder elektro
2006-2007 Siemens BT Ullevål sykehus Prosjektering og programmering av isolatsenter til Ullevaal KIS senter. Prosjekterende/utførende
2005-2005 Siemens AS divisjon Olje&Gas Prosjektering og programmering til Oseberg A, B, C/ Vestflanken. Brann og gass noder og nedstegningsnode på feltsenteret i   Bergen. Prosjektering / Programmering PGS. Kommunikasjonstest. Montasje av skap. Prosjektering med Sigraph CAD. Montasje av kontrollpult, kontrollsystem. Prosjekterende/utførende
2004-2005 Siemens BT Prosjektering for NetCom, oppgradering av elektro / overvåkningssystem, støttesystemer HVAC. Prosjekterende/utførende
2002-2004   Oslo Kommune NCC / Oslo vann & avløp. Prosjektering programmering oppgradering av elektro / HVAC, div. automasjon, trafikkstyring. FEBDOK og FDV dokumentasjon. Prosjekterende/utførende
2001-2002 Nycomed Prosjektering og programmering. Elektro / Systemoppsett, planlegning. Innleid konsulent
2000 Siemens AS divisjon Olje&Gass Automasjonsoppdrag HVAC. Prosjekterende/utførende
1998-1999 Nycomed Oppgradering av S5, S7, CP540 og Elektro / Autocad tegning. Innleid konsulent

Automation

Year Client Assignments Position
2012 ⇒ YaraPraxair Programmering av PLS / HMI / Top-systemer. Prosjekterende/utførende
2010 ⇒   Ullevål sykehus Utvidelse av eksisterende anlegg med nytt betjeningspanel, samt programmering av utvidede funksjoner. Datautveksling til top-system HVAC. Prosjekterende/utførende
2009 ⇒ Statsbygg På Den Norske Opera&Ballett har vi levert flere installasjoner som blant annet: Programmering av PLS / HMI / Top-systemer. Forprosjektering av integrasjon / kommunikasjon mot tredje parts systemer som KNX via OPC. Flere tilleggsfunksjoner og utvidelser på top-system KNX via OPC. Energioppfølging. Programmering av top-system (WinCC) med integrasjon mot KNX/EIB via OPC. Varme / kjøling / lys. Prosjekterende/utførende
2008 Siemens installasjon AS Prosjektering og programmering av bryterstyring for hovedtavle med betjening fra touchpanel på den Norske  Opera&Ballett. Prosjekterende/utførende
2006-2007 Siemens BT Ullevål Sykehus Prosjektering og programmering av isolatsenter til Ullevaal KIS senter. Prosjekterende/utførende
2005-2005 Siemens AS divisjon Olje&Gass Prosjektering og programmering til Oseberg A, B, C/ Vestflanken. Brann og gass noder og nedstegningsnode på feltsenteret i   Bergen. Prosjektering / Programmering PGS. Kommunikasjonstest. Montasje av skap. Prosjektering med Sigraph CAD. Montasje av kontrollpult, kontrollsystem. Prosjekterende/utførende
2004-2005 Siemens BT Prosjektering for NetCom, oppgradering av elektro / overvåkningssystem, støttesystemer HVAC. Prosjekterende/utførende
2002-2004   Oslo Kommune NCC / Oslo vann & avløp, Prosjektering programmering oppgradering av elektro / HVAC, div. automasjon, trafikkstyring. FEBDOK og FDV dokumentasjon. Prosjekterende/utførende
2001-2002 Nycomed Prosjektering og programmering. Elektro / Systemoppsett, planlegning. Innleid konsulent
2000 Siemens AS Divisjon Olje &Gass Automasjonsoppdrag HVAC. Prosjekterende/utførende
1998-1999 Nycomed Oppgradering av S5, S7, CP540 og Elektro / Autocad tegning. Innleid konsulent

Consulting Engineering Electro

Year Client Assignments Position
2010 – 2014 Ingeniør Per Rasmussen AS Funksjonsbeskrivelser for KNX og top-system for prosjekt Høgskolen i Oslo, ny sykepleieskole. Modellering og prosjektering av elektroinstallasjon for prosjekt Martina Hansen, kunstmuseum på Tjuvholmen, T3 Ny Terminal Flesland flyplass. Prosjektmedarbeider/RIE

Health authorities and pharmaceutical industry

Year Client Assignmets Position
2010 – 2014 Ullevål sykehus   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Ullevål sykehus og serviceoppdrag på leveransen Distributør. Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 UIB   Bioquell Leveranse av HPV enheter til UIB og serviceoppdrag på leveransen Distributør. Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 NTNU   Bioquell Leveranse av HPV enheter til NTNU og serviceoppdrag på leveransen Distributør. Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 Radiumhospitalet   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Radiumhospitalet og serviceoppdrag på leveransen Distributør. Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 Pharmaq   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Pharmaq og serviceoppdrag på leveransen. Distributør. Prosjekt og servicearbeider

Electrical installation

Year Client Assignments Position
2015 Ageco Holding AS                Visuell el-kontroll i enebolig Øvre Blaker i Sørum. Utarbeidelse av sjekklister. Opplæring av personell for videre visuelle kontroller i eneboliger. Installasjonsinspektør
2007-2008 Siemens installasjon AS Oppfølging av installasjoner i Norske Opera&Ballett. Spesielt i Front of House dvs. sone 1 som omhandler blant annet teatertekniske installasjoner. Prosjektleder elektro