REFERANSER

Vi er stolt av å være leverandør av flere tjenester på mange spennende prosjekter.

Noen av dem er vist på denne referansesiden.

2012-2015

Prosjekterende / utførende

Vi har utført flere oppdrag for Yarapraxiar innenfor prosjektering og programmering, blant annet tankanlegg for håndtering av karbondioksid og odoriseringsanlegg.

2008-2015

Prosjekterende / utførende

Vi har utført flere oppdrag for Statsbygg innenfor prosjektering og programmering, blant annet SD anlegg for KNX med datautveksling, samt diverse andre prosjekter.

2010

Prosjekterende / utførende

Vi har prosjektert og programmert funksjoner for isolatsenteret til Ullevål KIS senter som håndterer luftsmitte og karantene situasjoner.

2010-2012

Rådgivende Ingeniør Elektro

Vi har utført flere oppdrag for Ingeniør Per Rasmussen AS og hatt rollen som Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE). Oppdragene har blant annet vært funksjonsbeskrivelser for KNX og top-system, prosjektert og modellert i Autocad og Revit.

2012-2015

Distributør

Vi er agent for Bioquell UK i Norge. Det har blitt levert og montert maskiner på Ullevål sykehus, UIB, NTNU, Radiumhospitalet og Pharmaq. Serviceoppdrag er en del av leveransene.

2005-2008

Prosjektleder / elektro

Vi var prosjektleder for elektroinstallasjoner i sceneområder i Den Norske Opera & Ballett.

2004-2005

Elektroinstallasjon

Vi  oppgraderte Netcom sin elektroinstallasjon og overvåkningssystem i forhold til støttesystemer på sine sentraler i flere store byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tønsberg.

2015-

Elektroinstallasjon-Rådgiver Elektro

Vi har kontor i samme lokaler som Site Service og samarbeider tett med prosjekter. Vi har utført flere oppdrag for Site Service og hatt rollen som prosjektleder, kvalitet elektro og generell elektromontasje.

År Kunde Oppdrag Posisjon
2012 YaraPraxair Programmering av PLS / HMI / Top-systemer. Prosjekterende/utførende
2010   Ullevål sykehus Utvidelse av eksisterende anlegg med nytt betjeningspanel, samt programmering av utvidede funksjoner. Datautveksling til top-system HVAC. Prosjekterende/utførende
2009 Statsbygg På Den Norske Opera&Ballett har vi levert flere installasjoner som blant annet: Programmering av PLS / HMI / Top-systemer. Forprosjektering av integrasjon / kommunikasjon mot tredje parts systemer som KNX via OPC. Flere tilleggsfunksjoner og utvidelser på top-system KNX via OPC. Energioppfølging. Programmering av top-system (WinCC) med integrasjon mot KNX/EIB via OPC. Varme / kjøling / lys. Prosjekterende/utførende
2015 Ageco Holding AS                Visuell el-kontroll i enebolig Øvre Blaker i Sørum. Utarbeidelse av sjekklister. Opplæring av personell for videre visuelle kontroller i eneboliger. Installasjonsinspektør
2010 – 2014 Ingeniør Per Rasmussen AS Funksjonsbeskrivelser for KNX og top-system for prosjekt Høgskolen i Oslo, ny sykepleieskole. Modellering og prosjektering av elektroinstallasjon for prosjekt Martina Hansen, kunstmuseum på Tjuvholmen, T3 Ny Terminal Flesland flyplass. Prosjektmedarbeider/RIE
2010 – 2014 Ullevål sykehus   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Ullevål sykehus og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 UIB   Bioquell Leveranse av HPV enheter til UIB og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 NTNU   Bioquell Leveranse av HPV enheter til NTNU og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 Radiumhospitalet   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Radiumhospitalet og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2010 – 2014 Pharmaq   Bioquell Leveranse av HPV enheter til Pharmaq og serviceoppdrag på leveransen. Distributør Prosjekt og servicearbeider
2008 Siemens installasjon AS Prosjektering og programmering av bryterstyring for hovedtavle med betjening fra touchpanel på Den Norske Opera&Ballett i Bjørvika. Prosjekterende/utførende
2007-2008 Siemens installasjon AS Oppfølging av installasjoner i Den Norske Opera&Ballett. Spesielt i Front of House dvs. sone 1 som omhandler blant annet teatertekniske installasjoner. Prosjektleder elektro
2006-2007 Siemens BT Ullevål sykehus Prosjektering og programmering av isolatsenter til Ullevaal KIS senter. Prosjekterende/utførende
2005-2005 Siemens AS divisjon Olje&Gas Prosjektering og programmering til Oseberg A, B, C/ Vestflanken. Brann og gass noder og nedstegningsnode på feltsenteret i   Bergen. Prosjektering / Programmering PGS. Kommunikasjonstest. Montasje av skap. Prosjektering med Sigraph CAD. Montasje av kontrollpult, kontrollsystem. Prosjekterende/utførende
2004-2005 Siemens BT Prosjektering for NetCom, oppgradering av elektro / overvåkningssystem, støttesystemer HVAC. Prosjekterende/utførende
2002-2004   Oslo Kommune NCC / Oslo vann & avløp. Prosjektering programmering oppgradering av elektro / HVAC, div. automasjon, trafikkstyring. FEBDOK og FDV dokumentasjon. Prosjekterende/utførende
2001-2002 Nycomed Prosjektering og programmering. Elektro / Systemoppsett, planlegning. Innleid konsulent
2000 Siemens AS divisjon Olje&Gass Automasjonsoppdrag HVAC. Prosjekterende/utførende
1998-1999 Nycomed Oppgradering av S5, S7, CP540 og Elektro / Autocad tegning. Innleid konsulent
År Kunde Oppdrag Posisjon
2012 ⇒ YaraPraxair Programmering av PLS / HMI / Top-systemer. Prosjekterende/utførende
2010 ⇒

 

Ullevål sykehus Utvidelse av eksisterende anlegg med nytt betjeningspanel, samt programmering av utvidede funksjoner. Datautveksling til top-system HVAC. Prosjekterende/utførende
2009 ⇒ Statsbygg På Den Norske Opera&Ballett har vi levert flere installasjoner som blant annet:

Programmering av PLS / HMI / Top-systemer.

Forprosjektering av integrasjon / kommunikasjon mot tredje parts systemer som KNX via OPC.

Flere tilleggsfunksjoner og utvidelser på top-system KNX via OPC.

Energioppfølging.

Programmering av top-system (WinCC) med integrasjon mot KNX/EIB via OPC. Varme / kjøling / lys.

Prosjekterende/utførende
2008 Siemens installasjon AS Prosjektering og programmering av bryterstyring for hovedtavle med betjening fra touchpanel på den Norske  Opera&Ballett. Prosjekterende/utførende
2006-2007 Siemens BT

Ullevål Sykehus

Prosjektering og programmering av isolatsenter til Ullevaal KIS senter. Prosjekterende/utførende
2005-2005 Siemens AS divisjon Olje&Gass Prosjektering og programmering til Oseberg A, B, C/ Vestflanken.

Brann og gass noder og nedstegningsnode på feltsenteret i   Bergen.

Prosjektering / Programmering PGS. Kommunikasjonstest.

Montasje av skap. Prosjektering med Sigraph CAD.

Montasje av kontrollpult, kontrollsystem.

Prosjekterende/utførende
2004-2005 Siemens BT Prosjektering for NetCom, oppgradering av elektro / overvåkningssystem, støttesystemer HVAC. Prosjekterende/utførende
2002-2004

 

Oslo Kommune NCC / Oslo vann & avløp, Prosjektering programmering oppgradering av elektro / HVAC, div. automasjon, trafikkstyring. FEBDOK og FDV dokumentasjon. Prosjekterende/utførende
2001-2002 Nycomed Prosjektering og programmering. Elektro / Systemoppsett, planlegning. Innleid konsulent
2000 Siemens AS Divisjon Olje &Gass Automasjonsoppdrag HVAC. Prosjekterende/utførende
1998-1999 Nycomed Oppgradering av S5, S7, CP540 og Elektro / Autocad tegning. Innleid konsulent
År Kunde Oppdrag Posisjon
2010 – 2014 Ingeniør Per Rasmussen AS Funksjonsbeskrivelser for KNX og top-system for prosjekt Høgskolen i Oslo, ny sykepleieskole.

Modellering og prosjektering av elektroinstallasjon for prosjekt Martina Hansen, kunstmuseum på Tjuvholmen, T3 Ny Terminal Flesland flyplass.

Prosjektmedarbeider/RIE

2016-2016

Siemens Prosjektering og modellering av:

Kabelbro og rørføringsveier for høyspent og lavspent installasjoner i 3D.

Utvendig føringsveier i grunn med tilhørende trekkekummer i 3D.

Modulert tekniske installasjoner som el-skap, sentraler for innbrudd og brannalarm,  reaktorer og transformatorer i 3D.

Utarbeidet komplette arbeidstegninger med målsetting og taging.

Laget 3D modell av bygningen iht mottatte 2D tegninger.

Laget innsynsmodell av bygning og elektroinstallasjonen.

Prosjektleder/RIE
       
År Kunde Oppdrag Posisjon
2010 – 2014 Ullevål sykehus

 

Bioquell

Leveranse av HPV enheter til Ullevål sykehus og serviceoppdrag på leveransen Distributør.

Prosjekt og servicearbeider

2010 – 2014 UIB

 

Bioquell

Leveranse av HPV enheter til UIB og serviceoppdrag på leveransen Distributør.

Prosjekt og servicearbeider

2010 – 2014 NTNU

 

Bioquell

Leveranse av HPV enheter til NTNU og serviceoppdrag på leveransen Distributør.

Prosjekt og servicearbeider

2010 – 2014 Radiumhospitalet

 

Bioquell

Leveranse av HPV enheter til Radiumhospitalet og serviceoppdrag på leveransen Distributør.

Prosjekt og servicearbeider

2010 – 2014 Pharmaq

 

Bioquell

Leveranse av HPV enheter til Pharmaq og serviceoppdrag på leveransen. Distributør.

Prosjekt og servicearbeider

År Kunde Oppdrag Posisjon
2015-2016 UiO Domus Medica- Dyrestallen

 

Montasje og installasjons arbeid til spjeldmotorer, sensorer, touch panler, 2 stk automasjonstavler.

Automasjonselektriker
2015 Ageco Holding AS                Visuell el-kontroll i enebolig Øvre Blaker i Sørum. Utarbeidelse av sjekklister. Opplæring av personell for videre visuelle kontroller i eneboliger. Installasjonsinspektør
2007-2008 Siemens installasjon AS Oppfølging av installasjoner i Norske Opera&Ballett. Spesielt i Front of House dvs. sone 1 som omhandler blant annet teatertekniske installasjoner. Prosjektleder elektro