Automasjon

Som rådgivende innenfor automasjonsanlegg tilbyr vi prosjektering fra funksjonsbeskrivelser (FDS) til ferdig sluttprodukt.

Det benyttes kjente normer innenfor industri og offshore anlegg i forhold til tag og objektnavn, men tilpasses også standarder som kunde ønsker i sitt system.

I prosjekt programmeres det PLS systemer og topp systemer med integrasjon opp mot tredje parts utstyr, ved bruk av programmeringsverktøy som Step 7, Tia portal, HMI og Scada produkter som WinCC.

Hardware prosjektering for tavlebygger ved benyttelse av Autocad som programvare.

Instrumentering og feltutstyr i forhold til funksjon.

Utarbeidelse av testprotokoller/ prosedyrer under FAT og SAT. Idriftsettelse og oppfølging av anlegg kan tilbys.

Automasjonsoppdrag:

 • Forprosjektering
 • Modellering/tegning av hoved/styrestrømskjema i Autocad
 • Programmeringsarbeid
 • Prosessanlegg
 • VVS anlegg 
 • Top-systemer
 • Integrasjon mot tredje parts utstyr via OPC
 • Idriftsettelse
 • Testprotokoller
 • Dokumentasjonsarbeid
 • Planlegging av fremdrift og økonomisk styring