VÅR HISTORIE

MF Engineering ble etablert i 1998 som et enkeltmannsforetak og har sin hovedvirksomhet innenfor konsulentvirksomhet automasjon og elektro. Nå har vi blitt omdannet til et AS,  med utvidet virksomhet innen rådgivende ingeniør elektro og installasjonsrett innen lavspent anlegg.

Helt siden oppstart i 1998 har vi utført oppdrag i varierende størrelse, noen har gått over flere år, mens andre har vært små og korte, men komplekse.

Våre medarbeidere er en blanding av ingeniører og teknikere med fagbrev og installasjonsrett innenfor lavspent installasjon samt automasjon. Vi danner dermed en gruppe som løser alle problemstillinger både ut fra teoretiske og praktiske synsvinkler.

Vi har utarbeidet et KS system som retter seg etter nye ISO 9001:2015. Den nye standarden ble lansert i oktober 2015 og er oppdatert i forhold til hva som anses som «state of the art» for kvalitetsledelse.