Elektro og svakstrømsanlegg

I løpet av 2016 har vi hatt flere el-installasjonsjobber som har vært rehabilitering av eneboliger. utleiedeler, garasjer og strøm til basestasjoner for Ice Nett og Telenor.

Vi har byttet hjemmesentraler fra Altibox for Viken Fiber i Buskerud kommune. Her har vi skjøtet fiber og patchet om til korrekt hastighet.

 

Arna omformerstasjon

I forbindelse med utbygging av nytt dobbeltspor gjennom Ulriken, planlegger Jernbaneverket å bygge en ny omformerstasjon med et flateareal på 1.800 kvadratmeter ved Arna Jordsortering i Langedalen i Arna.

Selve stasjonen vil være hele 90 meter lang, 6 meter høy og 20 meter bred når den er ferdig utbygget.

I samarbeid med Siemens har vi prosjektert følgende til den nye omformerstasjonen på Arna:

Kabelbro og rørføringsveier for høyspent og lavspent installasjoner i 3D.

Utvendig føringsveier i grunn med tilhørende trekkekummer i 3D.

Modulert tekniske installasjoner som el-skap, sentraler for innbrudd og brannalarm,  reaktorer og transformatorer i 3D.

Utarbeidet komplette arbeidstegninger med målsetting og taging.

Laget 3D modell av bygningen iht mottatte 2D tegninger.

Laget innsynsmodell av bygning og elektroinstallasjonen.

Arbeidsverktøy har vært Revit og Solibri.

Jernbaneverket – Oslotunnelen

 

Vi vant prosjektet «Oppgradering av drensanlegg i Oslotunnelen»

Arbeider besto av oppgradering av pumpeautomatikk for 7 stk pumpestasjoner mellom Oslo S og Skøyen. Drift og vedlikehold av anlegget er nå blitt betydelig bedre med sikkerhetsbrytere, og styrevendere for auto/manuell drift av pumper er plassert i eget el-skap.

HPV enheter fra Bioquell

MF Engineering har underskrevet en 2 års service kontrakt med Ullevål sykehus.
Kontrakten består av komplett service på HPV enheter.

Vi utførte service på HPV enheter (Z2, L2 og R30 maskiner) hos NTNU høsten 2015.

Høsten 2015 leverte og idriftsatte vi 2 stk HPV enheter (L3 maskiner) hos Farmaq.

Domus Medica- Dyrestallen

Juni 2015 fikk vi tildelt prosjektet «Automatikk for HPV desinfeksjon»  av UiO

Prosjektet har omfattet et komplett nytt anlegg for automatikk for desinfeksjon av lokalene i dyrestallen på Domus Medica.
Prosjektet har vært en totalleveranse som har omhandlet prosjektering, beskrivelser, programmering, installasjon og nye automatikkfordelinger.

Anlegget består av:

  • 3 PLS’er.
  • 5 touch paneler.
  • 2 stk mobile følere for håndtering av temperatur, fuktighet og H2O2, som skal ha tilknytningspunkt på 29 rom.
  • 82 nye spjeldmotorer.

Prosjektet pågår fortsatt, og skal være ferdig inne utgangen av februar 2016.

Det nye anlegget vil bidra til bedre prosedyrer og sikkerhet for brukerne.

Den Norske Opera & Ballett

I juli 2015 fikk vi tildelt prosjektet «Energistyring marmorbru» av Statsbygg.

I løpet av høsten 2015 prosjekterte og utførte vi installasjonen for nytt styringssystem for varmekabelen på gangbroen fra Oslo S til Den Norske Opera & Ballett.
Styringssystemet består av PLS med betjening fra touch panel, effekten reguleres via effektregulatorer.
Det nye styringssystemet er et positivt ENØK tiltak.

AutoPass Oppland

AutoPass Oppland er vårt kallenavn på fellesprosjektet som inkluderer 4 forskjellige bomanlegg som alle ligger i Oppland.

Dette gjelder:

– E6 Frya-Sjoa, 6 stasjoner, 12 felt
– Fv33 Totenvika, 1 stasjon, 2 felt
– Rv4 Gran, 2 stasjoner, 6 felt
– Fv255 Gausdalsvegen, 2 stasjoner, 4 felt (erstatte to eksisterende stasjoner)

I dette prosjektet skal vi i samarbeid med Siteservice levere komplette svakstrømsarbeider og sterkstrømsarbeider. Vi skal prosjektere, bygge, teste og levere 12 el-fordelinger.  Prosjektet starter omgående og varer frem til april 2016.

 

Jernbaneverkets kundeinformasjons prosjekt

Vi ble i september år 2015 ansatt i prosjekt via Siteservice AS for Jernbaneverket. Arbeidets art er oppgradering av kundeinformasjons løsning på 28 stasjoner langs Trønderbanen og 19 stasjoner langs Jærbanen.
Vårt arbeid i prosjektene har vært prosjektering av elektroarbeider. Eksempelvis FEBDOK beregninger, jordingsanlegg på perrongene og autocad tegning. Prosjektet vil vare frem til april 2016.